Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стипендия за обучение със съвместно финансиране Френски институт в България – Сосиете Женерал Експресбанк България

Предлагани условия
Сосиете Женерал Експресбанк България и Френският институт в България предлагат стипендия за
обучение в магистърска програм (M2) във Франция в рамките на 10 месеца (1семестър обучение +
1 семестър в предприятие). Началото на програмата е предвидено за септември 2018. След успешното
й завършване, избраният кандидат ще се присъедини към Сосиете Женерал Експресбанк с възможност
за географска мобилност през цялата си кариера.
Френският институт в България ще предостави жилище във Франция, ще поеме медицинската
осигуровка и таксата за записване в магистърската програма (до 6000 € годишна такса). Сосиете
Женерал Експресбанк България ще предостави средствата за живот във Франция (ежедневни
разходи, храна, транспорт…). Владеенето на френски език не е задължително. И все пак това би било
предимство. В случай на необходимост, одобреният кандидат ще може да премине курс по френски във
Френския институт в България или в Алианс франсез.

Представяне на Сосиете Женерал Експресбанк България
Групата Сосиете Женерал Експресбанк е сред седемте най-големи финансови институции в
България. В нея влизат банката Сосиете Женерал Експресбанк и нейните дъщерни и асоциирани
дружества Sogelease България, Сосиете Женерал Факторинг, Регионален Фонд за градско развитие
– фонд мениджър по програма JESSICA на ЕФРР, животозастрахователната компания SoGeLife
България и компанията за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив. Заедно
със своите 1 600 служители Сосиете Женерал Експресбанк се стреми да предлага на клиентите си
достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия.

Повече информация тук.