Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Обучение 2018 - Стипендия за обучение със съвместно финансиране Френски институт в България – Сосиете Женерал Експресбанк България

Предлагани условия

Сосиете Женерал Експресбанк България и Френският институт в България предлагат стипендия за обучение в магистърска програм (M2) във Франция в рамките на 10 месеца (1семестър обучение + 1 семестър в предприятие). Началото на програмата е предвидено за септември 2018. След успешното й завършване, избраният кандидат ще се присъедини към Сосиете Женерал Експресбанк с възможност за географска мобилност през цялата си кариера. Френският институт в България ще предостави жилище във Франция, ще поеме медицинската осигуровка и таксата за записване в магистърската програма (до 6000 € годишна такса). Сосиете Женерал Експресбанк България ще предостави средствата за живот във Франция (ежедневни разходи, храна, транспорт…). Владеенето на френски език не е задължително. И все пак това би било предимство. В случай на необходимост, одобреният кандидат ще може да премине курс по френски във Френския институт в България или в Алианс франсез.

Представяне на Сосиете Женерал Експресбанк България

Групата Сосиете Женерал Експресбанк е сред седемте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката Сосиете Женерал Експресбанк и нейните дъщерни и асоциирани дружества Sogelease България, Сосиете Женерал Факторинг, Регионален Фонд за градско развитие – фонд мениджър по програма JESSICA на ЕФРР, животозастрахователната компания SoGeLife България и компанията за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив. Заедно със своите 1 600 служители Сосиете Женерал Експресбанк се стреми да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия. През юни 2017 Сосиете Женерал Експресбанк бе обявена за N1, в резултат на проведената от Euromoney FX анкета, като „Лидер на пазара с валутни сделки за корпоративни клиенти в България”, след челното място в престижната класация през 2014, 2012 и 2011 г. Наградата допълва отличието на банката от Министерство на финансите за „Най-активeн участник на първичен пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) за сметка на клиенти“, в продължение на седем поредни години (2010-2016) През декември 2017 рейтинговата агенция FitchRatings повиши оценката на Сосиете Женерал Експресбанк на « A- », която е възможно най-високата оценка, давана от Fitch на финансова институция в България, която дори надвишава с една точка оценката дадена на България.

Повече информация тук.

Обявата на френски език и на англ. език.