Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Ресурси

AIESEC Локална секция София - Уникална възможност за развитие и стажове в чужбина...

Алумни клуб на Факултета по математика и информатика

Факултет по математика и информатика на СУ

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Документи, които се изпращат в електронен формат /подписани и сканирани/ на имейла на КЦ: career@fmi.uni-sofia.bg с цел признаване на ИД Стаж по информатика и ИД Стаж по математика:

  • Програма на стажа - тази бланка се носи попълнена при стартирането на стажа в Кариерния център
  • Оценка за стажа от ментора - тази бланка се носи в Кариерния център след края на стажа
  • Служебна бележка от фирмата с подпис и печат. Служебната бележка е в свободен текст и удостоверява периода на стажа Ви.
  • Описателен отчет/Доклад 4-5 страници /това се отнася само за ОКС бакалавър/.

Същите документи подписани и сканирани се качват в Мудъл, в курс Стаж по информатика. Ключ за достъп се получава чрез имейл до career@fmi.uni-sofia.bg

С любезното съдействие на Кариери, тук можете да намерите качените към момента профили на професии от книжката "Моята кариера". Цялата книжка на PDF.

Новото издание на Моята Кариера - пътеводител за кариерна ориентация на млади професионалисти. 

Изданието излиза два пъти годишно и събира актуална информация за бизнес средата в България и възможностите за развитие на млади таланти. 

В него студентите ще открият интересна и полезна информация за:

  • Обяви за работа и стаж
  • Възможности за развитие за млади таланти
  • Полезни съвети и новини
  • Разкази от първо лице за различни професии