Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА IBM БЪЛГАРИЯ

IBM България обявява своята СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА! Може да кадидатставате за роли в IBM Client Innovation Center Sofia, както с технически профил (Networking, Storage, Server, Software), така и с икономически такъв (Business operation , Client management and support). Стажът се провежда в рамките на 6 месеца и е платен. 

 Кандидатствайте сега на:

 Technical Student Internship: https://lnkd.in/eKPakHfp

 Non-Technical Student Internship: https://lnkd.in/eRGRBpPi

Очакваме ви!