Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Bosch ECS Career Camp Vol.3 - application started

Обявихме началото нa третото издание на Bosch ECS Career Camp - програма за обучение на студенти и млади софтуерни специалисти, която съчетава придобиването на теоретични знания с приложни технически умения за работа по проекти за цялостни решения за автомобилната индустрия.

В предстоящото издание курсове за обучение са структурирани в 4 направления:

  • Stream #1: C++ Application Programming for Automotive
  • Stream #2: Embedded C Programming for Automotive
  • Stream #3: Testing for Automotive
  • Stream #4: Systems and Requirements Engineering

Продължителност: Четиримесечни курсове, които започват през януари 2024г. и са безплатни за всички одобрени кандидати. Срок за подаване на кандидатури до 17-ти ноември 202г=

Формат на провеждане:  Онлайн лекции  в рамките на 2 часа на ден. Част от практическите занятия и неформални срещи, които организираме за участниците, може да се проведат на живо в новия ни, уютен и модерен офис.

След успешното завършване на обучението си, младите специалисти ще бъдат подготвени за успешен старт на професионалната си кариера  в разработването на най-съвременните софтуерни технологии, които ще оформят бъдещето на мобилността.

Повече информация за Bosch ECS Career Camp Vol.3 и сроковете за кандидатстване са описани на сайта.

Таг