Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Възможност за кандидатстване за стипендия за жени на Европейската централна банка до 17 май

Стипендията на ЕЦБ за жени е инициатива, чиято цел е да помогне на студентки от семейства с ниски доходи да следват магистратура в области като икономика, статистика, компютърни технологии и инженерство.

Тази година стипендията ще бъде предложена на 15 отлични кандидатки, които:

 • ще получат безвъзмездна помощ в размер на 10 000 евро
 • ще направят учебно посещение в Европейската централна банка със специално разработена програма, включваща например среща с мрежата н жени на лидерски позиции в ЕЦБ
 • ще се запознаят с централнобанковата и надзорната дейност на ЕЦБ
 • ще се срещнат с други випускници и ще се присъединят към тяхната общност
 • ще получат съвети и насоки от специалист от ЕЦБ в областта на икономиката, банковия надзор, статистиката, инженерните или компютърните науки

За да могат да кандидатстват за програмата, кандидатките трябва да отговарят на следните критерии:

 • да бъдат жени и гражданки на държави от ЕС;
 • да са записани или да им предстои непосредствено записване в магистърска програма по икономика, статистика, инженерни или компютърни науки в европейски университет или
 • бизнес институт;
 • да имат недостиг на финансиране, който би могъл да попречи на следването им;
 • да са завършили с отличен успех предишна университетска степен (например бакалавърска)
 • ЕЦБ е работодател, който цени приобщаването и се стреми да представлява многообразието на гражданите, на които служи. Нашата цел е тази стипендия да бъде израз на стремежа ни за приобщаване и да представяме многообразието на жените в ЕС. Насърчаваме жените да кандидатстват независимо от фактори като възраст, увреждания, етническа принадлежност, раса, религиозни убеждения, сексуална ориентация или други характеристики.
 • Срокът за кандидатстване е 17 май.
 • Повече информация за критериите за допустимост и начина за кандидатстване е публикувана на уебсайта на ЕЦБ
 • Кандидатките, които проявяват интерес, могат да се регистрират за нея ТУК.

   

Таг