Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стипендии

Стипендии

Call for Applications for AY2024 The University of Aizu Visiting Research Fellows

The University of Aizu is inviting applications for “Visiting Research Fellows” for Academic Year 2024 (from April 1, 2024 to March 31, 2025).
  - Postdoctoral position: One year but may be extended to two years.
  - Short-term position: 3-6 months

If you are interested in it, please read the application guidelines and submit the application form via the following system: https://opm00h.u-aizu.ac.jp/opmoas/webapp/

If you have any questions, please feel free to contact us at visiting-res@u-aizu.ac.jp and Konstantin Markov at markov@u-aizu.ac.jp

Fellowship/Employment Package for Master’s Students in IT and Related Areas

Total Package up to 50.000 EUR A financial support package for studying at the Johannes Kepler University (JKU, https://www.jku.at/en) or the University of Applied Sciences in Upper Austria (FHOÖ, https://www.fh-ooe.at/en/), the two flagship universities in Upper Austria, with computer science, business informatics, and artificial intelligence master’s programs.

The Opportunity

A couple of internationally active and renowned high-tech Upper-Austrian companies offer a number of fellowship/employment packages for master’s students in IT and related areas who want to study at JKU or FHOÖ. Excellent students who want to specialize in any of the following areas are welcome:

Undergraduate Summer Research Fellowship

Application deadline: Feb 25, 2023

Overview

The Undergraduate Summer Research Fellowship program offers the opportunity to highly motivated undergraduate students from around the world to engage in research activities in the summer under the mentorship of faculty and researchers at INSAIT. The program is modeled after the top successful summer research programs at MIT, Caltech, and ETH Zurich.

Редовна докторантура по сезонни прогнози в НИМХ за учебната 2022-2023 г.

В Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) има обявен конкурс за един редовен докторант за учебната 2022-2023 г. в научна секция „Числено моделиране“ съвместно с отдел „Специализирани прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно обслужване“. Редовната докторантура е по докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

Austrian Embassy Sofia: University of Klagenfurt Technology Scholarships

Посолството но Австрия в Бългапия, предлага стипендии за зимния семестър на 2022 г., които университетът в Клагенфурт, Австрия предлага за студенти, завършили бакалавърска степен в IT специалности, които имат желание да продължат следването си с магистърска степен в някоя от специалностите.

Обучението е на английски език, кандидатите следва да имат ниво B2, Common European Framework of Reference for Languages – CEFR

Информация за условията и необходимите документи може да се намери с приложените линкове.

Краен срок за кандидатстване: 13 март 2022 г.

Лятна стажантска програма на Парафлоу

 Парафлоу дава шанс на младите хора за практическо обучение, запознаване с новите информационни технологии и работа в професионална бизнес среда. За годините на своето съществуване от 2005г. до днес над 100 студенти са преминали стаж по програмата на Парафлоу, като половината от тях след това са били назначени на постоянен трудов договор. Стажантската програма на Парафлоу е предназначена за студенти от специалностите: компютърни системи и технологии, комуникационна техника и технологии, телекомуникации, математика и информатика, информационни системи, информационна сигурност, софтуерно инженерство, компютърни науки, мрежови технологии, бизнес информатика и други.

Годишна стажантска програма на Chaos

Годишната стажантска програма на Chaos вече е отворена. До 31 март 2021 г. може да кандидатствате за някоя от обявените позиции за software developers, 3D QA или Sales Executive.

По време на тримесечния платен стаж в единствената българска компания, носител на технологична награда от Американската филмова академия, ще работите по реални казуси от практиката на екипа. Ще се запознаете с магията на създаването и поддържането на световно признати технологии за 3D визуализация и ще се срещнете със страхотни професионалисти като Ваши ментори.

Фондация Еврика - стипендии

За осемнадесета поредна година Фондация Евдрика стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“ в размер на 2 300 лв. годишно. Стипендиите са вече в единадесет области, като най-новата носи името на акад. Благовест Сендов и е за постижения в изчислителната математика и математическото моделиране.

В резултат на постъпило целево дарение, за втора година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия: „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2300 лв. за студент по българска филология и литература.

Women Techmakers Scholars

I would like to inform you that applications for the 2020 EMEA Women Techmakers Scholars Program are now open, including a new scholarship for students pursuing gaming or related fields. This is a great opportunity, and I strongly encourage you to apply, or forward to your networks.

Please find the details of the scholarship below: 

Women Techmakers Scholars Program (formerly known as the Google Anita Borg Memorial Scholarship). Women Techmakers (WTM) is excited to announce that through our partnership with Stadia, Google’s all new gaming platform, we’re expanding our scholars program to support students pursuing gaming degrees in addition to those pursuing computer science degrees.

Open PhD and postdoc positions at Vrije Universiteit Brussel, Belgium

The department ELEC of the Vrije Universiteit Brussel, Belgium, offers several funded PhD and postdoc positions in low-rank approximation, focused on numerical methods and applications in signal processing and system identification.

We are looking for candidates with strong background in numerical linear algebra and optimization. Experience in system theory and system identification is an advantage but is not required. Candidates should have excellent English language skills and working knowledge in numerical computing and software development.

The open positions fit into the following funded research projects:

Стипендия за обучение със съвместно финансиране Френски институт в България – Сосиете Женерал Експресбанк България

Предлагани условия

Сосиете Женерал Експресбанк България и Френският институт в България предлагат стипендия за

обучение в магистърска програм (M2) във Франция в рамките на 10 месеца (1семестър обучение +

1 семестър в предприятие). Началото на програмата е предвидено за септември 2018. След успешното

й завършване, избраният кандидат ще се присъедини към Сосиете Женерал Експресбанк с възможност

за географска мобилност през цялата си кариера.

Френският институт в България ще предостави жилище във Франция, ще поеме медицинската

осигуровка и таксата за записване в магистърската програма (до 6000 € годишна такса). Сосиете

Женерал Експресбанк България ще предостави средствата за живот във Франция (ежедневни

Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2018 година

Българската народна банка обявява конкурс за:

  • Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър".
  • Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти).

Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани; 

Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2017 година

Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2017 година

• Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър".

• Една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти.

Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;

2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС "магистър" в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;

3. Студентите, обучаващи се в степен магистър:

Стипендиантска програма на Telebid Pro - hackIT first

 Telebid Pro обявява стипендиантската програма hackIT first. Програмата дава възможност на студенти в първи или втори курс от ИТ специалности да се обучават като получават месечна стипендия, както и възможност за платен стаж в Telebid Pro. Целта на програмата е да развие практически умения като се фокусира изцяло към проекти в разработката на софтуер.

Конкурс за стипендии на фондация "Еврика"

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

Стипендианска програма на фирма Телебид Про

 

Фирма Телебид Про обявява стипендианска програма и стаж hackIT first.

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА И СТАЖ hackIT first на фирма Телебид Про е насочена към студентите от първи и втори курс следващи специалност в ИТ областта.

Summer Trainee Engineering Program, Summer 2016 - Google’s EMEA University Programs

We are opening up the chance to faculty to refer their students for our step internships due to the very high standard of referrals in our first pilot 2015. These are internships for first and second years only. Bachelor students, graduating in 2018+ and beyond are welcome to apply for this trainee internship as it is a great way to get some experience and prepare for life as a full time software engineer.

СТАЖ ПО ПРОГРАМИРАНЕ Javascript /януари-юни 2016 г./

 Софтуерна компания предлага 2-месечни и 3-месечни стажове по програмиране и възможност за започване на постоянна работа.

Ние сме Абати АД, софтуерна компания, 100% българска, работеща единствено и само на българския пазар.

През 2011 година изработихме информационната система „Преброяване 2011”, чрез която през Интернет се преброи почти половин България, както и редица други системи от национално значение. Само през 2015 година сме разработили осем национални информационни системи използвани от всеки гражданин и фирма в България.

Стипендии за докторанти на тема Роботика и Машинно Самообучение за 2016 г.

Университетът в Генуа, северна Италия, съвместно с Италианския Институт по Технологии (ИИТ)

предлагат

Стипендии за докторанти на тема Роботика и Машинно Самообучение за 2016 г.

Докторантурите се провеждат на английски език, така че не е необходимо кандидатите да говорят италиански.

Краен срок за кандидатстване: 10 юни 2015 г.

Повече информация тук

Стипендии на Фондация „Еврика“

За дванадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“. 

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2014 г.

Повече информация ТУК и ТУК