Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Продължава конкурсът на Българската асоциация по информационни технологии

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) отправя покана към преподавателите и студентите да се включат в конкурса за наградите на БАИТ за 2013 г. Преподавателите и студентите могат да кандидатстват в две категории - "Образователна награда" и "Студентска награда". 
Образователната награда има за цел да отличи личности или екипи, които работят в сферата на образованието и имат принос за развитието и внедряването на информационните и комуникационни технологии в учебния процес. Още тук.
Източник: Кариери бг