Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стаж по информатика

Моля, всички бакалаври, които са изкарали дисциплина „Стаж по информатика”  и са предали отчетите си до 20.01.2014г. да имат в предвид, че нанасянето на оценките ще стане на 05.02.2014г и 06.02.2014г. от 17:00ч. до 18:00ч. в стая 110.
Необходимо е да носите разпечатан и подвързан в папка отчет (5-6 страници ), в който да опишете основните ви задължения и отговорности по време на стажа.

Таг