Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Конкурс за награда „Проф. дмн Иван Сосков” на изявен студент от ФМИ

ФМИ обявява конкурс за годишната награда  на името на проф. дмн Иван Сосков за изследователски и научни постижения в областта на компютърните науки, математическата логика и изчислимостта на изявен студент от ФМИ (бакалавър, магистър, докторант - 2013/2014). Наградата се присъжда с цел да бъде стимулирана изследователската дейност на студентите и е в размер на 2000 лв.
До 30 юли 2014 г. кандидатите трябва да изпратят на адрес dekanat@fmi.uni-sofia.bg материалите (публикации с приносен характер, подготвени за публикуване научни трудове и др.), с които искат да участват в конкурса, автобиография, кратко описание на получените резултати и имената и електронните адреси на двама преподаватели, които да ги препоръчат (поне един от тях да е преподавател във ФМИ) .
Класиране на кандидатите се извършва от комисия, назначена от Ректора на СУ със заповед 29/07.05.2014 г.  Комисията обявява своето решение за награден кандидат до 15 октомври 2014 г. на интернет страницата на ФМИ.
Наградата се връчва на официалното тържество по случай празника на университета СУ „Св. Климент Охридски“  от Ректора на СУ по предложение на Декана на ФМИ.
Въпроси относно участието и регламента може да се изпращат на адрес asoskova@fmi.uni-sofia.bg
 
Регламент на Конкурса.

Таг