Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стаж по Програмиране на .NET в Абати АД. Началото на стажа е предвидено за есента на 2014г.


 
Софтуерна компания предлага 3-месечен стаж по програмиране и възможност след стажа за започване на постоянна работа.
Повече информация тук.