Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Хоп Онлайн търси Web Developer

Хоп Онлайн  е маркетинг агенция, която помага на клиенти за развитие на техният онлайн бизнес с помощта на SEO, маркетинг през социални мрежи, content marketing и онлайн реклами. Екипът е млад, и предпочита да работи с млади хора, които  е възможно все още да нямат опит, но да имат желание да се обучават и да се развиват чрез практиката във фирмата и работата с реални проекти. Английският език е важен, тъй като основно се работи с клиенти в англо-говорящи страни. 
Фирмата търси Web Developer:

Goal: To provide essential technical solutions that contribute to the success of the company’s SEO and Content Marketing projects.

Summary: We are looking for someone who is self motivated, interested in growing as a front-end and back-end developer, and gets things done.

You will work closely with other developer and non-developer team members in a collaborative and energetic start-up environment.

More information here.

 

Таг