Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Лекция на фирма Онтотекст - 17.12.2014 г., зала 200 на ФМИ от 10:00 часа

  
Лекцията е на тема: От изкуствен интелект-специализация във ФМИ до водещ доставчик на Семантични бази данни и ще се проведе на 17.12.2014 г. /сряда/ от 10:00 часа в зала 200 на ФМИ.
Онтотекст е българска софтуерна фирма, водещ доставчик на семантични бази данни и системи за управление на документи и съдържание. Продуктите на Онтотекст стъпват на изследвания и иновации в няколко области: анализ на текст (NLP, information extraction), логически изводи (reasoning), семантичен уеб (Web 3.0, linked open data), графови бази данни (NoSQL), пълнотекстово търсене (information retrieval).
Тези иновации тръгват от няколко студента в магистърската програма на ФМИ по ИИ и дипломни работи в БАН през 90-те години. Днес клиенти на Онтотекст са BBC, Financial Times, AstraZeneca, John Wiley & Sons, Oxford University Press, парламента на Великобритания, банки, телекоми, музей и други. Основните конкурентите на Онтотекст са ORACLE, IBM и специализирани доставчици от САЩ и западна Европа.
Лекцията ще направи кратък увод в семантични бази данни, анализ на текст и семантично търсене. Ще представим и няколко реални приложения на тези технологии: от генериране на тематични страници в спортния уеб сайт на BBC, през препоръчване на съдържание на FT.COM до търсене в отчети за клинични изследвания на AstraZeneca.
Заповядайте!