Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Net4Work – възможност за работа

Програмата Net4Work на Фондация „Помощ за благотворителността в България” (ФПББ) подкрепя активни и мотивирани младежи в неравностойно положение, като им предлага възможности за стажове, почасова или пълна трудова заетост.
Програмата е отворена специално за млади хора от уязвими групи - младежи, отгледани в домове, младежи без родители или с един родител, социално слаби. Ако желаете да се включите - изпратете ни CV, ние ще ви потърсим работа.
Как?  Ще представим вашите автобиографии, образование, интереси и опит на нашите корпоративни партньори - утвърдени български и международни фирми. При старта на инициативата ни през май 2014 г. в нея участваха 10 фирми, сред които Vivacom, Mobiltel, Hilton, Ernst&Young, Unique Estates и Proxiad. Кандидатурите ще останат в базата ни данни, от която работодатели ще търсят подходящи служители.
Кой може да кандидатства?
 Ако сте студент от Стопански факултет, Факултет по математика и информатика, Биологически факултет, Физически факултет, Юридически факултет или Философски факултет, записан в  трети/четвърти курс или магистърски програми и имате среден  успех за миналата година над 4.50 (необходим документ - уверение за успех от отдeл „Студенти”).
С предимство ще бъдат разглеждани документите на:

  • Студенти без един или двама родители (да изпратят копие от смъртен акт);
  • Студентите, израсли в домове за деца, лишени от родителска грижа (служебна бележка от институцията);
  • Студенти с деца до 6 годишна възраст (нужно е копие на акт за раждане на детето);
  • Студенти от семейства с много нисък доход (те трябва да подадат собственоръчно написана и подписана от кандидата декларация за среден месечен доход на член от семейството му за последните шест месеца, както и декларация дали кандидатът или член на семейството му имат фирми).

Кога? Сега! Срокът за подаване на документите е 15 януари. Подгответе своята автобиография, уверение от университета и другите необходими документи и ги изпратете на email: net4work@bcaf.org. Ако има положителен резултат – ще ви се обадим. Може да се наложи да отидете на интервю, на среща с представители на различни компании или да изпратите допълнителни документи.  
Инициативата ще има още издания през 2015 годината.
За още информация: (+ 359 2) 988 00 80, 981 19 01, Ана Миланова, Пенка Цветкова

Таг