Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Услуги за студентите на ФМИ

Една от основните задачи на Кариерния център е да подпомага студентите в професионалното им ориентиране.

Защо е необходим Кариерния център на студентите?

 • Свързва студентите и работодателите
 • Чрез предлаганите от кариерния център услуги студентът:
 1. търси стаж и/или работа
 2. ориентира се професионално
 3. създава полезни контакти както с работодатели, така и със специалисти в различни области
 4. обвързва теоретичните си знания с практически умения

Какво може да получи студента от Кариерния център?

 • Информация за свободни стажантски и работни позиции
 • Помощ при подготовка на автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване на конкретна позиция
 • Кариерно ориентиране
 • Обучение и стратегии за търсене на стаж и работа
 • Информация за конкретни работодатели
 • Подготовка за цялостния процес на подбор:
 1. Как протича интервюто за работа
 2. Какво очаква работодателя
 3. Как да се държим по време на интервю
 4. Какво да правим след интервюто
 5. Участие във фирмени представяния и семинари

Как да ползвам услугите на Кариерния център?

• Посетете Кариерния център и се обърнете за съдействие към специалиста по кариерно ориентиране