Отворени позиции в Немечек България

 Немечек България предлага две отворени позиции, подходящи за хора с малко опит в сферата на софтуерното разработване: