СПЕЦИАЛИСТ УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ

Кои сме ние?
Компанията ПРОФИ КРЕДИТ България е част от международна финансова група Профиреал Груп, която оперира в пет държави от средна и източна Европа – Чехия, Словакия, Полша, България и Русия. В България компанията е на една от лидерските позиции в бранша и има повече от 9 години успешна история.

Към какво се стремим?
Ние се стремим да предоставим отлична работна среда за своите служители и сътрудници, както и високи стандарти на обслужване на нашите клиенти.

Нашето предизвикателство към Вас е позиция СПЕЦИАЛИСТ УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ

Какво очакваме?
Добри познания  и реален опит на ASP .NET, C#, WCF;
Познания по HTML, XML, CSS;
Добри познания по база от данни (MSSQL);
Аналитично мислене, креативност, инициативност;
Прецизност и високо ниво на лична организираност;
Способност за работа в екип;
Желание за обучение.

За предимство ще се счита:
Познания и реален опит с LINQ или Entity Framework;
Предишен опит в разработването на SOA/Web Services.

В какво ще се състоят ангажиментите Ви?
Разработване на софтуерни програми и приложения за вътрешните нужди на компанията;
Разработване на модули за SOA базирано програмно приложение.

Какво ще Ви предложи компанията?
Предизвикателна и интересна работа;
Възможност за професионално развитие;
Твърдо възнаграждение и бонусна схема.

Как да кандидатствате?
Ако описаното до тук се отнася до Вас, е време да изпратите Вашата автобиография на e-mail адрес: career@proficredit.bg, като посочите позицията, за която кандидатствате.