Open doors CSC Bulgaria

 CSC БЪЛГАРИЯ e част от Computer Sciences Corporation (CSC) - водеща международна компания в областта на услугите и решенията в сферата на информационните технологии.
Като част от стратегията на Computer Sciences Corporation за социално - ангажирана политика в сферата на развиването на млади ИТ таланти компанията организира Ден на отворените врати, по време на който ще бъдат представени основните технологии и сфери на дейност на CSC България и възможностите за включване в стажантска програма за JAVA, .Net, DBA и GraphTalk.

Повече тук.