„БАНКА ДСК” ЕАД търси статистик

 „БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Експерт Статистик

към Отдел „Директен маркетинг и сегментация”, Управление „Маркетинг и продажби” в Централно управление

Основни задължения:

  • Разработване на статистически модели за целите на директен маркетинг;
  • Изготвяне на специализирани отчети и анализи.
  • Обработване на бази данни;
  • Изпълнение и контрол на кампании за директен маркетинг;
  • Управление на проекти (бизнес задания, тестване, обучения);
  • Управление на CRM система

Повече тук.