Проф. Джеймс Бездек - IEEE Fellow, ще изнесе лекции в гр. София

IEEE е най-голямата световна професионална асоциация посветена на напредъка в технологичните иновации и постижения в полза на човечеството. IEEE и нейните членове вдъхновяват една глобална общност чрез често цитируеми публикации, конференции, технологични стандарти и множество професионални и образователни дейности http://www.ieee.org

IEEE Young Professionals общество на ентусиазираните, динамични и иновативни членове и доброволци, което чрез ресурсите на IEEE помага на младите специалисти да оценят своите професионални цели, да подобрят професионалния си имидж, както и да създаде свързващи елементи на ученето през целия живот и разнообразна професионална мрежа http://yp.ieee.org

Проф. Джеймс Бездек - IEEE Fellow ще бъде гост в рамките на прогарама  “Distinguished Lecturer” на IEEE Computational Intelligence Society. Той ще изнесе цикъл от две лекции на 3 и 7 Септември 2016 г. по темите:

1. How big is too big? (Mostly) c-Means Clustering in Big Data.

2. Anomaly Detection in Wireless Sensor Networks: Visual Assessment and Clustering for Environmental Monitoring.

Повече информация и регистрация ТУК.