Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Услуги за работодатели

Една от основните задачи на Кариерния център е ефективно партньорство с работодателите, чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места.

Какво предлагаме:

  • Възможност за навлизането на съвременни бизнес практики и знания в университетските програми
  • Ефективен медиатор между бизнеса и Факутета по математика и информатика

Услуги, предлагани от Кариерния център:

  • Подготовка на студентите за кандидатстване за работа и стаж
  • Популяризиране на студентските стажове и мотивиране на студентите за участието им в такива
  • Канализиран и бърз достъп до информация
  • Организиране на фирмени представяния и семинари
  • Подкрепа в разработването на стажантски програми
  • Обратна връзка
  • Професионално ориентиране на студентите