Учител по математика (Mathematics Teacher )

Ref.No:
08022

Описание и Изисквания:
Международна гимназия "Проф. д-р В. Златарски" обучава учениците си по международни образователни програми, интегрирани в единен курс на обучение на английска езикова гимназия - британските Pre IGCSE (8 клас), IGCSE (9 и 10 клас), International Baccalaureate (11 и 12 клас). Международна гимназия Златарски е с дългогодишен опит, високи резултати в IB Diploma Programme и доказан прием в топ университети. В училището се обучават над 300 ученици - българи и чужденци.

Гимназията търси да назначи преподавател по математика. Длъжността включва: 

 • 18 учебни часа седмично (648 учебни часа годишно)
 • проверка и оценяване на изпитни работи, 
 • подготовка на учениците за международни изпити по математика, 
 • консултации за нуждаещите се ученици, 
 • участие в педагогически съвети, 
 • участие в родителски срещи,
 • изготвяне на академични справки по предмета,
 • участие в училищния живот.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Висше образование 
2. Педагогическа правоспособност
3. Стаж като преподавател
4. Отлично владеене на английски език
5. Компютърна грамотност

Основни трудови задачи и задължения:

 1. Организира и управлява на високо професионално ниво учебния процес.
 2. Уведомява класния ръководител и ръководството за успеваемостта на всеки ученик, дисциплината в клас и отсъствията.
 3. Заявява необходимите учебници и учебни помагала по предмет преди началото на учебната година.
 4. Представя на ръководството разпределение на учебния материал по седмици и месеци преди началото на учебната година, график на тестове и класни работи.
 5. Осигурява добър психически климат в работата на учениците, не допуска накърняване на човешките и гражданските права на ученика.
 6. Присъства на педагогически съвети и родителски срещи.
 7. Дава консултации на учениците. 
 8. Спазва трудовата дисциплина и работно време 
 9. Следи дисциплината на учениците и хигиената в класните стаи.
 10. Води стриктно училищната документация.
 11. Длъжността е пряко подчинена на Директора.
 12. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ученици, учители, служители и родители.

Училището е частно и търси да назначи амбициозни и отговорни учители.

Ако проявявате интерес към тази позиция, изпращайте автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка на info@zlatarskischool.org като озаглавите молбата си REF.08022. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота:
София / България

Заплата:
от 1000 до 1500 BGN (Бруто)