much-net Bulgaria ЕООД търси математици и информатици

much-net Bulgaria ЕООД (част от much-net AG) е софтуерна компания с централен офис в гр. Бон и дъщерно представителство в гр. София, която е специализирана в развитието и разпространението на финансов софтуер за различни финансови институции – банкови/кредитни, застрахователни, инвестиционни и управляващи дружества, фондове и корпорации. Успешно реализираме в Европа създадения от нас стандартизиран софтуерен продукт PMS (Portfolio and Risk Management System).
Търсим в кратки срокове Математици и Информатици
Предимство: опит с езика за програмиране C++, който използваме при развитието на нашия софтуер.

Повече тук.