Стажант на позиция “Разказвач” на видео уроци по математика

Сдружение „Образование без раници“ търси стажант на позиция “Разказвач” на видео уроци по математика.

Работата е насочена към видео уроците от най-мащабния онлайн портал за образование в света – Khan Academy. За превода и адаптацията на тази платформа на български работи сдружение “Образование без раници”. Сдружението подпомага осъвременяването на образованието в България, популяризира и създава алтернативни образователни и културни ресурси на български език, предимно в Интернет пространството.

Необходими качества и други изисквания към студентите

Готовност за учене, отговорност, спазване на график, толерантност и диалогичност при работа в екип, бърза реакция на нови/динамично променящи се ситуации, инициативност и самодисциплина за постигане на съгласуваните цели.

За повече информация посетете: http://obr.education/1664-2/

Могат да кандидатстват само студенти!

За да кандидатствате е необходимо да се регистрирате в системата на проект „Студентски практики“ (http://praktiki.mon.bg/sp/).

Срок за кандидатстване: 10.11.2016 – 25.11.2016