Software Developer Training § Internship Program - Telebid Pro

 Фирма Телебид Про организира обучителна програма за студенти първи и втори курс следващи специалност в IT областта.

Програмата включва обучение по следните технологии: Python, JavaScript, Linux, Node.js, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Perl.

Целта на програмата е да даде възможност на студентите да започнат професионалното си развитие чрез тренинг, който да премине в стаж и възможност на по-късен етап за работа по специалността.

Предлагаме ви да се включите, за да:

  • Придобиете ключови умения и опит със съдействието на специалист в областта, който ще ви помага с насоки, тренинг и работа, съобразени с натоварването в университета.
  • Бъдете обучени по технологии, с които работим:  Python, JavaScript, Linux, Node.js, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Perl.
  • Получавате месечна стипендия (в зависимост от нивото на кандидата и представянето му по време на обучението).
  • Получавате възможност за започване на стаж на пълен работен ден по време на лятната ваканция.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са 1-ва или 2-ра година специалност в IT областта.
  • Да нямат повече от един невзет изпит.
  • Познаване на споменатите технологии е предимство.

Кандидатствайте като попълните формата за кандидатстване.