Отворени семинари на Мусала Софт: Eclipse Modeling Framework

Кога: 27.05.2010, 17:30 ч.
Къде: бул. Драган Цанков 36, Интерпред, зала Бургас
По време на сенинара ще бъде направено кратко въведение в същността на Eclipse Modeling Framework. Ще бъдат разгледани неговите компоненти, тяхното предназначение и някои интересни инструменти на Eclipse Modeling Framework runtime API-то. Ще бъде демонстриран един тривиален случай на приложение на Eclipse Modeling Framework за генериране на модел на XML данни и редактор за манипулиране на тези данни.