Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Светло бъдеще за системните инженери

Професията ще става все по-актуална и платена
Светло бъдеще очаква системните инженери. Хората, избрали тази професия, ще се радват на високи доходи и реални възможности за кариерно развитие. Това е най-пeрспективната специалност, пише eweek.com.
По данни на CNNMoney.com и Payscale.com, през 2009 г. специализацията "системен инженер" е била номер едно в Топ50 на професиите, по отношение на заработени пари и перспективи за ръст в следащите 10 години.
Към май тази година, средната заплата на системния инженер възлиза на около 90,000 долара годишно, по данни на Indeed.com. Свободните места за подобни специалности са малко.
Изискванията към професията системен инженер са твърде високи. От тези специалисти се иска да разбират съвместимостта на технологиите и да могат да разработват високопроизводителни и ефективни системи.
Повечето системни инженери споделят, че изпитват голямо удовлетворение от креативните аспекти на работата и от това, че пред очите им проектите се въплъщават в живота, разкрива CNNMoney.com.
За най-добрите специалисти в областта са налице възможности да печелят шестцифрени суми годишно, както и да правят кариера. Системните инженери са поддържани от научното общество и от технологични лидери като IBM.
Източник: TechNews.bg