UltraPlay стажантска програма 2017

  Дисциплини: Основи на Математиката (математически анализ, дискретна математика и теория на алгоритмите), Линейна Алгебра, Теория на Вероятностите и приложенията ѝ, Случайни величини и разпределения

Интереси и изследвания в областа на: Теория на игрите и икономическо поведение, Рекурсивни икономически модели

Компютърни науки: Функционално програмиране, Бази от данни

Умения: Работа с Програми за математическо моделиране: Matlab, R, Mathematica, Excel и Работа с компютърни езици като: Python

Какво предлага UltraPlay?

  • Сътрудничество с доказани професионалисти
  • Платен стаж на минимална работна заплата
  • Сертификат за успешно завършен стаж
  • Възможност за работа след стажа

Как мога да кандидаствам?

Ако позицията представлява интерес за Вас и смятате, че имате необходимите умения, моля изпратете ваша автобиография и мотивационно писмо на careers@ultraplay.co