ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА

„Център по Забавна Математика“ е създаден с цел да разпространява творчеството и красотата в математиката сред деца на възраст от 4 до 8 години. Главните дейности на „Център по Забавна Математика“ са свързани с провеждане  на целогодишни занимания по забавна математика, провеждане на забавно-образователни събития по теми, свързани с математиката, както и забавно-математически рождени дни. Заниманията се провеждат по специално разработена авторска методика.
Увличането в математиката чрез игри, логически задачи и практически дейности са в основата на нашия подход.

Във връзка с разширяването на дейността си „Център по забавна математика“ обявява свободни позиции за Преподаватели по забавна математика за 2018/2019 учебна година.

Работата е свързана с:

 • провеждане на занимания по забавна математика за деца от 4 г. до 8 годишна възраст в учебните бази на центъра през седмицата и в събота и неделя;
 • провеждане на забавно-образователни събития по теми, свързани с математиката; 
 • подготовка на материали за провеждане на занятията; 
 • асистиране в провеждането на Забавно-математически празници, рождени дни, участия в научно-развлекателни прояви.

Предлагаме: 

 • трудов или граждански договор /почивните дни са през седмицата/;
 •  обучение „Забавен математик“;
 • млад, дружелюбен и вдъхновен екип;
 • креативна работа с деца; 
 • динамична работа, вдъхновени деца и доволни родители;

Вие сте подходящият кандидат, ако отговаряте на едно от следните условия:

 • сте завършили "Предучилищна или начална училищна педагогика", имате опит като учител или сте работили с деца;
 • сте посещавали допълнителни квалификационни курсове по математика и сте 
 • разработвали сами забавно-математически теми;
 • сте завършили математическа гимназия или имате математическа специалност;
 • владеете поне един чужд език;

Преподавателите кандидатстват задължително с мотивационно писмо, автобиография и снимка на matematikata.zabavna@gmail.com. 
Ще бъдат разгледани само кандидатурите, които отговарят на тези условия!