Конкурс за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“

За петнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

  1.    Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2.    Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3.    Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4.    Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5.    Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6.    Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

7.    Инженерни науки  в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията   и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

  1.    Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
  2.    Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  3.   Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

За четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2017/2018 година.

Най-добрите кандидати по документи  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии и десетте стипендии „Хуауей ИКТ“.

Повече информация ТУК.