Кандидатстване за участие в програма Заедно в час

Мисията на Заедно в час е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в
България, независимо от неговия произход и социално-икономическия статус на семейството му.
За да я постигнем, ние търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани хора с цел да
преподават за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат
от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация и
целенасочена подкрепа.
Имате възможност да станете един от над 300-те човека, които работят заедно за постигането на
промяна в българското общество, чрез предоставянето на качествено образование и заедно с това да
развиват своите професионални и личностни качества, подготвяйки се да бъдат успешни лидери в
българската образователна система и общество.
Ние предлагаме / Вие получавате:

  • Преминаване през цялостна програма за развитие на вашите личностни и професионални качества;
  • Обучение по международен модел на преподаване, постоянна подкрепа и продължаващо обучение;
  • Сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет-партньор на организацията (ако вече не притежавате такъв);
  • Конкурентно заплащане на база на двугодишния трудов договор като учител, допълнено с ежемесечен финансов стимул от Заедно в час за работата към програмата;
  • Придобиване на умения и контакти за успешна реализация в различни сектори след завършване на двугодишната програма;
  • Работа в активна мрежа от професионалисти с общи ценности и цел.

Повече информация ТУК.