Свободни позиции в NIELSEN

 Nielsen е световен лидер в предлагането на пазарни проучвания, информация и анализи за бързо ликвидни потребителски стоки и услуги. Създадена в САЩ през 1923 година компанията се разширява в Европа през 1948. Понастоящем оперира в над 120 страни в целия свят и обслужва повече от 5 500 постоянни клиенти.

Офисът на Нилсън в България е открит през февруари 1993 година. През изминалите 25 години той непрекъснато се разраства и разширява обсега на предлаганите услуги. Сега в него работят 200 постоянно заети (на трудови договори) служители на компанията.

Наши партньори са търговци на дребно и големите и по-малки търговски вериги, а наши клиенти - големи мултинационални и местни компании производители на бързооборотни стоки, вериги магазини, търговци на едро и дребно, дистрибутори.

Основните услуги, които компанията предлага са проучвания в търговската мрежа на дребно и потребителски проучвания.

Търсим: