Experian internship - Analytics interns

   Експириън България започва набирането на стажанти за своята лятна кампания в аналитичния ни отдел – 3 месечен платен стаж при 40 часово натоварване на седмична база. Краен срок за кандидатстване - 7 юни 2018 г.