Лятна стажантска програма на Българска народна банка

 Българска народна банка, Дирекция „Анализ и контрол на риска“ обявява лятна стажантска програма. Очакват се студенти по математика и информатика с теоретични знания в практиката на оценяване на финансовите инструменти, измерване и управление на риска и оптимизация на портфейли от активи. Предимство за кандидатите би било работното владеене на английски език, както и опит с програмната среда Matlab. Електронният формуляр за кандидтстване ще бъде отворен до края на месец септември 2018 г. Повече информация относно Изисквания към кандидатите и това как се кандидатства можете да намерите ТУК.