ОББ, Дирекция „Управление на кредитите – Банкиране на дребно” търси експерт

Централно управление на ОББ, Дирекция „Управление на кредитите – Банкиране на дребно”, отдел „Управление на кредитния портфейл“ обявява свободна позиция за Експерт.

Изисквания:   

 • Висше образование в сферата на икономиката, математиката или статистиката
 • Компютърни умения – MS Office
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Много добри аналитични умения
 • Професионален опит в областта на анализите и/или изготвянето на регулярен мониторинг на портфейли е предимство
 • Добри познания по вероятностни модели и статистика, както и умения за работа с SAS, SPSS или др.софтуер за статистически анализ е предимство
 • Опит с релационни бази данни и разработване на заявки на SQL е предимство
 • Способност за ефективна работа в екип и спазване на срокове

Основни задължения:

Изготвя регулярни и ad-hoc анализи, презентации и отчети на ритейл портфейла

 • Участва в процеса на регулярен мониторинг на поведението на ритейл портфейла с цел сигнализиране при влошаване на качеството му и концентрация на определени продуктови характеристики и параметри
 • Осъществява детайлен ритейл портфолио мониторинг с цел констатиране на евентуални слабости в съществуващите продукти/програми/кампании и предлага модификации при разработването на нови такива с цел адекватно управление на кредитния риск на банката
 • Информира се за новите методи, тенденции и технологии при анализа на кредитните портфейли

Ние Ви предлагаме:

 • Отлична възможност за професионална реализация в голяма и стабилна финансова институция
 • Интересна и динамична работа
 • Конкурентно възнаграждение и атрактивни социални придобивки

Моля, кандидатствайте не по-късно от 20.07.2018 г.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.