Data Science in Finance: State of the Art

Презентация и среща с д-р Дейвид О'Мара, директор в 2 Sigma Investments. 2 Sigma са инвестиционен фонд с активи от 50 милиарда долара и екип от 200 учени. Д-р О'Мара ще разкаже за различния и успешен научен подход към пазарите на неговата фирма. Той ще сподели за финансовата Data Science платформа Alpha Studio, за състезанията по финансово предвиждане в Kaggle, както и за кариерните възможности в 2 Sigma. Вход: свободен.

Кога: 3.12.2018 г. в 19:00 часа

Къде: зала 229 на ФМИ

https://www.linkedin.com/in/daveomara/
https://www.twosigma.com/careers/
https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-news 
http://alphastudio.com