Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Професия „IT Project Manager“

Бизнесът става все по-зависим от технологиите, а технологиите – от човешкия ресурс. Ето защо, ИТ отделите и компаниите, разработващи софтуер, все по-често наемат професионалисти, ангажирани с управлението на проекти. Именно ИТ проектните мениджъри са хората, които ръководят и координират цялостния процес по изграждането на даден софтуерен продукт и това той да посрещне нуждите и изискванията на клиента или компанията.

Каква е ролята на мениджъра на ИТ проекти?

Повече информация тук.