IT Team Leads: Leading by serving

ПРОГРАМА:

 • Servant leadership can seem like a contradicting term but it’s a philosophy that’s becoming ever more popular in modern organization;
 • In this talk we will explore several aspects of this topic including:
 • Leading by serving without losing your authority;
 • In which situations servant leadership must be the first choice in a leader’s toolbox to be successful;
 • Share my personal success and failure stories;

 

 • Q&A част;
 • Networking част.

ЗА ЛЕКТОРА: Дилян Доков

 • Technical Lead Manager в българския офис на Uber;
 • Дилян има бакалавърска степен по Компютърни науки от Софийския университет и магистърска степен по Изкуствен интелект от университета Йоханес Кеплер в Линц;
 • Като инженер той има 10-годишен опит в различни продуктови компании в България;
 • През последните две години, като част от лидерския екип в Uber Sofia помага за разрастването на екипа Tax Engineering от 3 на 15 души. 

Повече информация ТУК.