Форум на Кариерното развитие във ФМИ - 23-25 юни 2020 г.

Поради продължаващата обстановка за ограничаване на пандемията от COVID-19 у нас и с оглед многото предложения от страна на бизнеса за ВИРТУАЛНО провеждане на Форума на кариерното събитие във ФМИ през м. юни, Деканският съвет на ФМИ реши следното:

  • Форумът на кариерното развитие във ФМИ за 2020 г. да бъде проведен ВИРТУАЛНО на 23, 24 и 25 юни 2020 г.;
  • Продължителността на виртуалното събитие ще бъде удължена от два на три дни, за да могат студентите да „посетят“ всички компании, към които имат интерес;
  • Ако до края на месец май в страната се създаде възможност за провеждането му на място, то събитието ще бъде проведено и в парка на ФМИ в рамките на два дни, успоредно с виртуалното събитие от три дни, т.е. на 23 и 24 юни 2020 г.;

Регистрация на фрми за участие: https://dni.career.fmi.uni-sofia.bg/node/217

АНКЕТА за участието на студенти във "Форум на кариерното развитие във ФМИ'2020"