Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Фондация Еврика - стипендии

За осемнадесета поредна година Фондация Евдрика стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“ в размер на 2 300 лв. годишно. Стипендиите са вече в единадесет области, като най-новата носи името на акад. Благовест Сендов и е за постижения в изчислителната математика и математическото моделиране.

В резултат на постъпило целево дарение, за втора година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия: „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2300 лв. за студент по българска филология и литература.

Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация „Еврика“  на адрес: http://www.evrika.org/?p=3742

Формуляр за кандидастване

Условия

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2020 г.