Свободни позиции в БНБ

Българска народна банка обявява свободни работни позици в Дирекция "Анализ и контрол на риска":