Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Светът има нужда от повече “geeks” - Франческо Маркандали(Francesco Marcandalli

Ако трябваше да изберете географски център за стартъпи и иновации, кой град бихте избрали? Някои може да кажат Силициеватадолина. Тя е може би най-известното място за стартъпи. Все пак тя е дом на Apple, Facebook иGoogle. Но за тези, които живеят, дишати мечтаят в код, отговорът не е толкова прост. Силициеватадолина може да е пример за иновация, но тя не държи монопола върху блестящите идеи. Още тук.