Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Годишна стажантска програма на Chaos

Годишната стажантска програма на Chaos вече е отворена. До 31 март 2021 г. може да кандидатствате за някоя от обявените позиции за software developers, 3D QA или Sales Executive.

По време на тримесечния платен стаж в единствената българска компания, носител на технологична награда от Американската филмова академия, ще работите по реални казуси от практиката на екипа. Ще се запознаете с магията на създаването и поддържането на световно признати технологии за 3D визуализация и ще се срещнете със страхотни професионалисти като Ваши ментори.

Стажът е с гъвкаво работно време и има възможност да бъде удължен до шест месеца и да прерасне в постоянна работна позиция в Chaos. Повече информация в постера.