Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Безплатни курсове по Алгоритми и структури от данни за С++ и Golang

 Лидерът в технологиите за компютърна графика Chaos обявява новия сезон на академията си Chaos Camp. Ще бъдат проведени три безплатни онлайн курса по  Алгоритми и структури от данни (базирани на С++), Програмиране с Go и Ray Tracing. Ако имате основни познания по тези теми и искате да ги надградите и да придобиете практическа подготовка, кандидатствайте за участие. 

Chaos Camp дава предимство за участие в годишната стажантска програма на Chaos, която започва през пролетта на 2022.

Заниманията по Алгоритми за С++ стартират на 15 ноември 2021 г., а по Go - на 13 ноември 2021 г. Изпратете кандидатурата си до 4 ноември през линковете в chaos.com/chaos-camp. Участниците в обученията по Алгоритми и Go ще бъдат избрани след входящ технически тест.

Началото на курса по Ray Tracing е през февруари 2022 г., а кандидатстването за него ще бъде отворено през декември. 

Запознайте се с програмите и начина на кандидатстване на chaos.com/chaos-camp