Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Събития и кариерна възможност за завършващи студенти от „Заедно в час“

Вече над 10 години „Заедно в час“ работи за това всяко дете, независимо от произхода, местоживеенето и финансовите възможности на семейството му, да получи качествено образование и подкрепа от своя учител, за да може да развие пълния си потенциал и да бъде пълноценен член на обществото.
Всяка година, чрез програмата „Нов път в преподаването“ търсим, подбираме и обучаваме най-мотивираните завършващи студенти (IV курс) и професионалисти от различни области, които имат желанието да продължат да се развиват като преподаватели на най-нуждаещите се ученици в страната. По време на настоящата ни кампания приоритетно търсим кандидати, които да влязат в ролите на учители в начален етап, по математика, информатика и информационни технологии, биология, химия, физика и английски език.
За да намерим най-подходящите и подготвени хора, активно работим с университетите в страната, като съвместно запознаваме студентите с тази потенциална професионална стъпка за тях.

"Заедно в час" представя две събития, които предстоят и потенциално биха били интересни за студенти на ФМИ във връзка с програмата „Нов път в преподаването“: