Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

School of Java и School of .NET - Endava

   От 1 ноември 2021 г. от Endava стартират подбора за стажантски програми – School of Java и School of .NET. Стартовата дата и на двете програми е 10 янурари 2022 г..

Кандидатури ще се приемат от 01.11 до 21.11. 2021 г.

Всички кандидати, които успешно преминат процеса по подбор ще бъдат поканени да се присъединят към съответната програма. При успешно завършване на цялата програма, стажантите ще имат шанс да се присъединят към екипа на Endava на постоянен договор.

School of Java и School of .NET са платени възможности.

Повече информация: