Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Учител по математика (5-7 клас) - ЧОУ и ЧПГ "Образователни технологии"

Учител по математика в прогимназиален етап
Фирма „Образователни технологии “ е повече от успешно търговско дружество с дейност в сферата на образованието и обучението. Основано през 1990 г. в София с идея да развие и предостави на клиентите си по-добри образователни продукти, днес основните ни сфери на дейност са:

 • Създаване и развитие на уеббазирани мултимедийни образователни и обучителни продукти
 • Обучение на седмокласници, зрелостници и кандидат-студенти за конкурсни изпити
 • Обучение за международни икономически сертификати
 • Чуждоезиково обучение
 • Обучение за международни сертификати за персонални компетентности

Лицензирани:
1.Частно основно училище "Образователни технологии"
2.Частна профилирана гимназия "Образователни технологии"

Частно основно училище „Образователни технологии“ е работодател, който създава от своите учители един силен екип, от позициите – сигурни работни места и от работните места – пълна удовлетвореност. За нашия непрекъснато разрастващ се екип набираме кандидати, които чрез своите професионални качества и лични умения за модерно и успешно преподаване да допринесат за постигането на нашите цели .

Ако сте:

 • професионалист в областта в която преподавате;
 • човек, който е насочен към постигането на поставените цели и добрите резултати на учениците си;
 • човек с аналитично мислене
 • амбициозен;
 • толерантен и креативен;
 • добронамерен и грижовен;
 • отговорен учител, който спазва зададените крайни срокове;
 • дипломатичен;

то вие отговаряте на част от нашите ценности и ще се радваме да станете част от нашия екип.

Нашият най-добър кандидат притежава:

 • опит и/или огромно желание и мотивация за работа с деца 5, 6 и 7 клас
 • осъзнава огромната гражданска отговорност като учител на всички деца
 • диплома за завършено висше образование – с квалификация учител по математика
 • знания в работата с MS Office приложенията;
 • отговорно отношение към институцията
 • екипен играч

Ние ще предложим:

 • отлично заплащане за работа в сферата на образованието
 • развитие и много опит
 • постоянен контакт с родители – лично и чрез електронната ни система
 • работа в амбициозен и постоянно развиващ се екип от педагози
 • стандартно работно време
 • непрекъснат квалификационен план
 • подкрепа
 • допълнително възнаграждение
 • безсрочен трудов договор с ЧОУ "Образователни технологии"

Ако смятате, че това е вашата позиция, изпратете кандидатурата си на popovkaloyan@eduiteh.eu, с която да ни убедите, а ние ще се радваме да ви приветстваме с „Добре дошли“ в нашия страхотен екип.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Вашите документите ще бъдат разгледани при гарантирана конфиденциалност!