Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стажантска програма на ЕСРИ България - Пролет 2022 г.

   Есри ГИС технологията вдъхновява и позволява на държавните институции, частния бизнес, НПО сектора и академията да работят по-ефективно, да оптимизират процесите си, да се възползват от иновациите, за да намаляват своите разходи, да предоставят по-качествени и модерни услуги, да спасяват животи.

Екипната атмосфера е важна за нас. Работната среда в компанията е неформална и приятелска, но от Вас се очаква да работите здраво и да покажете, че Вашата работа има значение. Ще работите с широк кръг от най-нови технологии и ние активно насърчаваме иновативното им прилагане от Ваша страна.

Ще получите достъп до обучение, което позволява да развиете умения и да повишите знанията Ви за ГИС и Есри платформата. Същевременно, водени от ментор, ще учите „в движение“ като работите по текущи проекти на компанията и очакваме да допринесете за общия ни успех.

Повече информация за Пролетната програма и как се кандидаства можете да намерите тук.