Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви свободни стажантски позиции

Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви свободни стажантски позиции, насочени главно към инженери, завършили информационни технологии и бизнес услуги.

Участието на България в споразумението по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция осигурява достъп до младежките
програми на Европейската космическа агенция за магистри и стипендианти, както и възможност за участие във взаимния обмен на експерти; научна и техническа информация; данни и стоки от взаимен интерес, в областта на космическата наука, технологиите и приложенията.

Свободните позиции се обявяват онлайн веднъж в годината. Публикуват се около 100 предложения, насочени главно към инженери и физици, завършили  информационни технологии, природни или социални науки и бизнес. По стажантската програма могат да кандидатстват и страните от Споразумението за европейска кооперираща държава, сред които е и България.

Процедурите ще бъдат обявявани на страницата на ЕКА в периода февруари - март 2022 година.  (https://jobs.esa.int/ [1])

Повече информация за програмата, можете да намерите на сайта на ЕКА:
https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2022/01/2022_young_graduate_trainee_programme/23903523-1-eng
https://esamultimedia.esa.int/docs/careers/ESA_YGT2022_flyer.pdf [3]

Програмата дава възможност на стажантите да получат ценен опит в разработването и изпълнението на европейските космически мисии.

Всичко, което трябва да знаете за програмата, включително процедура за кандидатстване и условия за участие, е достъпно и на страницата на ЕКА :
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Trainees,
както и на страницата за често задавани въпроси:
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Young_Graduate_Traineeship_frequently_asked_questions

В допълнение, информацията е публикувана и на страницата на Министерство на икономиката:
https://www.mi.government.bg/bg/themes/evropeiskata-kosmicheska-agenciya-eka-obyavi-svobodni-stajantski-pozicii-2247-502.html