Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Избор на посланик на EU Careers

EPSO (European Personnel Selection Office) обявяват конкурса за набиране на кандидати за посланици на EU Careers за 2022г.  С дейността си посланиците играят важна роля за кариерното развитие на много талантливи студенти, като организират и взимат участие в много различни събития и кариерни форуми. Всяка година се избира един студент, който е посланик на EU Careers за своя университет.  Всички студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които желаят да участват в конкурса, могат да попълнят онлайн заявка в сайта на EPSO до 18 март 2022г.

В предходни години събитията, които са се организирали от EU CAREERS са били много популярни сред студентите на СУ и най-вече сред студентите от ЮФ, ФФ и СтФ, но стажовете в европейските институции са интересни и за студентите от останалите факултети. Информацията е качена и в сайта на СУ и Алумни клуба:  

https://www.uni-sofia.bg/...eu_careers_t_rsi_svoya_nov_poslanik_za_sofijski_universitet

 и https://alumni.uni-sofia.bg/?q=node/151